core-values-tpa

Gebaseerd op vertrouwen

Omdat bij inhuur van een specialist de klant per definitie een kennisachterstand heeft, zijn vertrouwen en reputatie de belangrijkste succesfactoren.

Lange termijn win-win relaties

Wij geloven dat door focus op de lange termijn relatie, de totale toegevoegde waarde voor zowel opdrachtgever als dienstverlener altijd hoger zal zijn.

Transparantie

Vertrouwen groeit sneller door volledig transparant te zijn over wederzijdse doelen, verwachtingen en capaciteiten. Uiteindelijk komt de waarheid altijd naar boven.

our-service

Over ons

Trusted Partner Alliance:

Is een netwerkorganisatie en kwaliteitslabel van hooggekwalificeerde professionals.

 

Leden werken in steeds wisselende allianties afhankelijk van waar de situatie om vraagt, onder regie van de bestaande Trusted Partner van de specifieke opdrachtgever.

Realiseert voor klanten de best mogelijke resultaten bij complexe en multidisciplinaire vraagstukken.

 

 

horses-in-between

Hoge kwaliteit is gegarandeerd door strenge selectie
en continue monitoring van het netwerk

our-service-two

Onze visie:

In de visie van TPA bestaat de essentie van advisering en hoogwaardige zakelijke dienstverlening uit:

Vertrouwen

 

Lange termijn win-win relaties

 

Transparantie

Door toegenomen complexiteit van het zakendoen, snelheid van ontwikkelingen en juridisering van zakelijke relaties wordt het voor ondernemers en bestuurders steeds moeilijker om alle specialistische vakgebieden diepgaande en up-to-date kennis te hebben of binnen de eigen organisatie te vinden. Naarmate de bedragen en belangen groter worden is de kwaliteit van deze kennis van een groter strategisch en financieel belang. » Lees verder

strategie-structuur

Strategie & structuur

O m de kracht van zakelijke netwerken in een meer gestructureerde vorm te gieten is het label Trusted Partner Alliance opgericht.

Zoals de naam al zegt kunnen alleen professionals toetreden die (Most) Trusted Partner zijn van een of meerdere aansprekende ondernemers of bestuurders. Deze referenten moeten ook bereid zijn hun reputatie aan deze professional te binden middels een openlijke aanbeveling.

Vervolgens moeten de andere professionals binnen het label bij voorkeur goede, maar zeker geen negatieve ervaringen met andere leden gehad hebben. Uiteindelijk moeten zij ook hun eigen reputatie ook willen verbinden aan de andere professionals binnen het label. Om te garanderen dat alleen dat alleen daadwerkelijk goede professionals lid worden, zal voor definitieve toetreding een periode op proef samengewerkt worden.

Professionals nemen deel op persoonlijke titel, maar de organisatie waarvoor ze werken kan wel de lidmaatschapsbijdrage betalen of in hun uitingen aangeven dat ze Trusted Partnert Alliance leden in huis hebben.

 
eigenschappen-trusted-partners

Eigenschappen Trusted Partners

Alle professionals binnen de alliantie voldoen volledig en aantoonbaar aan de volgende criteria:

Bovengemiddeld bekwaam in de eigen discipline.

 

Langjarige en uitgebreide ervaring en track record op het eigen vakgebied.

Integer ten aanzien van vertrouwelijke informatie en nakomen van (mondelinge) afspraken.

 

In hart en nieren klant- en oplossingsgericht zijn (en niet alleen op papier en tijdens kantooruren).

 

Focus op lange termijn relaties met een wederzijdse win-win focus (naar klanten en andere professionals).

 

Werkt vanuit maximale transparantie.

 

Goed in het bedenken van creatieve maatwerkoplossingen.

Bedreven in interdisciplinaire samenwerking.

 

Intrinsiek gemotiveerd om het maximale resultaat uit ieder project te slepen.

 

Bedrijfskundig en politiek inzicht.

 

voordelen

Voordelen

 

Voordelen voor opdrachtgevers

E lke beslisser heeft een of meer vertrouwde partners/adviseurs. Helaas hebben deze meestal slechts één specialisatie. Als de betreffende specialist lid is van Trusted Partner Alliance, kan de opdrachtgever met zijn vertrouwde partner als aanspreekpunt ook complexe multidisciplinaire vraagstukken uitbesteden met een gegarandeerd goede kwaliteit op alle aspecten.

De opdrachtgever hoeft daardoor niet meer zelf verschillende specialisten te selecteren, vergoedingen af te spreken en aan te sturen. De opdrachtgever wordt hier in hoge mate door ontzorgd terwijl hij toch optimale resultaten bereikt.

Indien gewenst kan de cliënt via zijn bestaande Trusted Partner gecoördineerde en transparante prijzen en operationele afspraken te maken.

Doordat de verschillende leden van Trusted Partner Alliance regelmatig samenwerken, zal de opdrachtgever een geolied team ervaren, waarbij weinig tijd en kwaliteit verloren gaat door onderlinge afstemming van specialisten.

Hoge kwaliteit van leden van de Trusted Partner Alliance wordt gewaarborgd door selectieve co-optatie en screening bij toetreding en gedurende het lidmaatschap. Ook worden klantervaringen gemonitord en transparant gemaakt, middels een (nog te ontwikkelen) web-platform.

Voordelen voor leden

H et lidmaatschap van Trusted Partner Alliance geeft een impuls bestaande hoge kwaliteitsimago van de leden. Het kwaliteitsimago zal extern gecommuniceerd en versterkt worden door middel van seminars, PR , nieuwsbrieven, web-platforms, etc. Het Trusted Partner Alliance logo is beschikbaar voor gebruik in commerciële uitingen van leden.

Het lidmaatschap zal leiden tot aanzienlijk minder tijdsbesteding aan acquisitie door middel van leads vanuit het netwerk. Voor leden wordt een web-based platform ontwikkeld voor discussie over specifieke onderwerpen en raadpleging van profielen van andere Partners.

De Trusted Partner Alliance biedt de mogelijkheid om een multidisciplinaire aanpak als een USP te gebruiken richting bestaande en potentiële klanten ten opzichte van overige specialisten. De nauwe en effectieve samenwerking binnen allianties geeft betere klantervaring, die uiteraard weer uitstraalt naar het individuele lid.

Contact

Wij beantwoorden graag al uw vragen en verdere informatiebehoefte. Ook maken wij graag vrijblijvend kennis door middels van een persoonlijk gesprek. Via het onderstaande formulier kunt u uw boodschap achterlaten en wij zullen zo spoedig mogelijk persoonlijk contact met u opnemen.